Psykologhjælp


Psykologhjælp kan tage udgangspunkt i ønsker om at bruge sine personlige
ressourcer bedre, få større kontakt med sig selv og andre, styrke livsmodet,
ændre fastlåste mønstre, komme igennem kriser og udvikle større personlig
styrke, selvstændighed, livsmestring og livfuldhed.

Der kan være tale om:

vanskeligheder i kontakt og samspil med andre mennesker
selvværdsproblemer, usikkerhed, hæmninger
spiseforstyrrelser, utilfredshed med egen krop og udseende
selvdestruktive handlinger
problemer som følge af seksuelle krænkelser
problemer med selvkontrol
uro og angsttilstande
psykosomatiske problemer, kropslige symptomer
tankemylder og plagsomme forestillinger
præstationsangst, eksamensangst
kriser – livskriser, voldsomme hændelser
sorg, tristhed og depressive tilstande, ensomhed, isolation
samlivsproblemer, kæresteproblemer, jalousi
belastende familieforhold, forældreproblemer
børn og unge med sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer