Forside


Velkommen til Psykologpraksis, Ann Jacobi.

Jeg arbejder med Psykoterapi, psykologsamtaler, rådgivning af par,
voksne, unge. Herudover også børn - for mindre børn legeterapi.
Overenskomst med Sygesikringen.

Samtalen:

I samtalen tages udgangspunkt i den enkeltes aktuelle livssituation,
ønsker og behov. Tilgangen er ud fra en bred terapeutisk erfaring
og en psykodynamisk forståelse.

Der kan være fokus på at klargøre modsatrettede følelser og behov
og styrke selvforståelsen. Der kan være fokus på at styrke mestring
af det indre univers, kropstilstande, følelser og tanker og samtidig
fokus på at styrke kontakten til andre.

Der kan, afhængig af problemets karakter, arbejdes med mere kog-
nitivt prægede terapiformer med fokus på at udvikle mere konstruk-
tive og mindre belastende tanke- og følelsesmæssige forestillinger.

Jeg modtager:

Unge, voksne, par og børn.

Honorar:

Honorar oplyses ved telefonisk henvendelse, taksterne har hidtil fulgt
Dansk Psykolog Forenings vejledning.

Tavshedspligt:

Som psykolog har jeg tavshedspligt.